Neurovisuele evaluatie

Picture of the author Léa Laugeois, orthoptist door Léa Laugeois, orthoptist

- 2 minuten om te lezen - 323 woorden

Een neurovisuele evaluatie is een diagnostisch onderzoek dat nuttig is bij de bestudering van leerproblemen.

De ogen en de hersenen

Bij kinderen tijdens de leerfase en tot 21 jaar kunnen problemen met aandacht, lezen, schrijven, kopiëren, moeilijkheden bij dagelijkse taken, leerstoornissen en ruimtelijke desoriëntatie situaties zijn waarbij medische en paramedische specialisten moeten ingrijpen.

Aanhoudende tekorten kunnen leiden tot aanvullende onderzoeken op aanvraag van een neuropsycholoog, logopedist of kinderarts.

Het doel van de neurovisuele evaluatie is om te analyseren of er een stoornis is in het verwerven van visuele informatie en de verwerking ervan door de hersenen.

De oogarts zal eerst organische oorzaken uitsluiten.

Kind met een Rubiks kubus

Bij neurovisuele stoornissen is de strategie van ooggebruik aangetast.
[...] De orthoptist kan neurovisuele revalidatie uitvoeren.

De orthoptist zal vervolgens de manier analyseren waarop de hersenen de ontvangen informatie via visuele stimuli verwerken bij het uitvoeren van dagelijkse taken.

De orthoptist zal zich eerst richten op het vermogen van het kind om zijn blik te richten, vervolgens op zijn vermogen om waar te nemen, te herkennen en te identificeren wat hij observeert, en ten slotte op zijn vermogen om zijn ogen te gebruiken om visuele informatie om hem heen te communiceren en vast te leggen om correct te handelen en zich te oriënteren.

Bij neurovisuele stoornissen is de strategie van ooggebruik aangetast. Hierdoor zorgen oogbewegingen beïnvloed door de hersenen er niet meer voor dat het gezichtsvermogen optimaal wordt benut.

Uiteindelijk zal de orthoptist bepalen of neurovisuele revalidatie nodig is om de impact van de stoornis op het leren van het kind te verminderen. Er kunnen sessies worden gepland om strategieën te ontwikkelen die helpen bij het organiseren van bewegingen, een betere ruimtelijke oriëntatie, een beter gebruik van het gezichtsvermogen en geheugen, betere communicatie, enzovoort. Dit kan de patiënt helpen om efficiënter te zijn bij bepaalde dagelijkse taken en compenserende strategieën te vinden voor de geconstateerde stoornissen.

Let op, helaas kan onze orthoptist deze evaluatie alleen in het Frans en Engels uitvoeren.

Contact met ons op

Telefonisch

Het telefonisch secretariaat is bereikbaar van 9.00 uur tot 17.30 uur.

+32(0)2/256.90.83
+32(0)2/512.34.08
Email
algemeen: info@ophtalmologiste.be
menselijke hulpbronnen: rh@ophtalmologiste.be
Naar het medisch centrum gaan
Centre Médical Bruxelles-Schuman
66 Avenue de Cortenbergh
1000 Bruxelles
Belgique